2011Dorota z Jagienką i Miłosz z Wandzią na plaży w Dębkach (lipiec)


2011Miłosz z Wandzią i Jagienką


2011Jagienka i Wandzia z Polą (Dębki, lipiec)


2011Jagienka i Wandzia z Dziadkiem (czerwiec)


2011Moje słoneczka (02.10)


2011Na spacerze, grudzień


www.new-age.com.pl